Duurzaam Woonplus

De Wiltonplats, Schiedam Nieuwland

Locatie: wijk Nieuwland aan de

Noordvestsingel 9-71

Parkweg 340-400

Burg. Honnerlage Gretalaan 95-157

In totaal 117 appartementen, 2-, 3- en 4-kamer, doelgroep: senioren.

 

Deze 3 complexen zijn in 1959 gebouwd (opbouw 1996) in opdracht van St Pensioenfonds Wilton-Feijenoord als woningen voor zijn personeelsleden. De complexen worden ‘vernieuwbouwd’. Wat is vernieuwbouw? In plaats van een gebouw volledig te slopen wordt het zodanig gerenoveerd en verbouwd dat het resultaat vergelijkbaar is aan nieuwbouw. Het definitieve ontwerp is nog niet rond en goedgekeurd maar het gebouw krijgt een frisse nieuwe uitstraling en de woningen worden geschikt gemaakt voor senioren, levensloopbestendig, comfortabel en energiezuinig.

 

De woningen zijn en blijven sociale huurwoningen. De verhuring gaat te zijner tijd via Woonnet Rijnmond. Geïnteresseerden doen er goed aan zich in te schrijven en/of hun inschrijving niet te laten verlopen.

 

Planning: op dit moment worden de huidige huurders uit verhuisd. Een aantal huurders hebben aangegeven weer terug te willen komen, zij gaan gedurende de verbouwing naar een wisselwoning. De voorlopige planning is dat gestart wordt met de verbouwing rond mei 2021, gestart wordt met het complex aan de Noordvestsingel, de eerste opleveringen zullen dan begin 2022 zijn.

Zoekvenster sluiten