Duurzaam Woonplus

Fabriplein, Schiedam-West

Bij het ontwerp van de nieuwbouw was het uitgangspunt de sfeer van het Fabriplein te behouden. De historische details uit de oorspronkelijke woningen komen terug in de nieuwe woningen. De nieuwbouw ziet er nagenoeg hetzelfde uit als de woningen die er stonden maar bieden alle comfort van deze tijd.

De woningen zijn allemaal zeer energiezuinig. Door de goede isolatie van muren, vloeren, dak en ramen is weinig energie nodig om de woningen te verwarmen. De woningen hebben geen gasaansluiting en in plaats van een cv-ketel verwarmt een warmtepomp de woning. Door slimme ventilatie gaat geen warmte verloren. Op het dak liggen één of meerdere zonnepanelen, die elektriciteit opwekken. De apparaten in de woning gebruiken die opgewekte elektriciteit.

Van de 46 woningen zijn 27 energiezuinige woningen met EPV en 19 zonder EPV.

Huurprijzen

De maandelijkse aanvangshuur van alle woningen bedraagt € 720,00. Voor de energiezuinige woningen zonder EPV betaalt u naast de huur ook servicekosten. Afhankelijk van het aantal zonnepanelen (1 of 2 stuks) bedragen deze kosten € 3,33 per paneel.

Voor de energiezuinige woningen met EPV betaalt u naast de huur een maandelijkse EnergiePrestatieVergoeding (EPV) die tussen de         € 120,28 en € 155,15 bedraagt. Dit is afhankelijk van het oppervlak van de woning en de warmtevraag (meer uitleg hierover kun je vinden onder veelgestelde vragen).

Meer over de woningen

De nieuwbouw aan het Fabriplein bestaat uit één zeskamer eengezinswoning en 45 vierkamer eengezinswoningen met achtertuin en berging.  Alle woningen hebben ruime slaapkamers en vloerverwarming op alle etages (m.u.v. de badkamer). Klik hieronder op de woningtypes om de plattegronden van de woningen te bekijken.

(Let op: het kan zijn dat de plattegrond van de woning gespiegeld is t.o.v. de getoonde plattegrond).

Toewijzings- en verhuurvoorwaarden

Aan de toewijzing van de nieuwbouwwoningen stellen we de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij www.woonnetrijnmond.nl
 • Inkomenseisen: een minimuminkomen van € 39.056,- per jaar.
 • Huishoudgrootte: de woningen zijn bestemd voor een huishoudgrootte van 2 tot en met 5 personen. Voor de zeskamer woning geldt een huishoudgrootte van 4 tot en met 6 personen.
 • Schiedammers hebben voorrang. Woonplus Schiedam vindt het belangrijk, dat Schiedamse huishoudens ‘wooncarrière’ kunnen maken in hun stad. Als u langer dan 2 jaar in Schiedam woonachtig bent, krijgt u bij de toewijzing van deze woningen voorrang. Maar als u korter dan 2 jaar woonachtig bent in Schiedam of u woont buiten Schiedam, dan nodigen we u ook zeker uit om te reageren op de advertentie. Het is namelijk niet uit te sluiten dat u voor een woning in aanmerking komt.
 • Stadsvernieuwingsurgentie is niet van toepassing.
 • Selectie: Zodra de reactietermijn op de advertentie verstreken is, vindt er een selectie plaats van de kandidaten op de kandidatenlijst van Woonnet Rijnmond. Als u bij Woonplus bekend bent vanwege slecht woon– en/of betaalgedrag, dan ben u geen geschikte kandidaat voor een van deze woningen. Ook controleren wij of de gegevens op uw woonpas kloppen.
 • Kandidaten die geselecteerd zijn, nodigen wij uit om de volgende documenten aan te leveren (van u en uw partner):
  • Een inkomensverklaring van de belasting (2018 of 2019) (op te vragen via de Belastingtelefoon via telefoonnummer 0800-0543 of via uw DigiD op ‘Mijn Belastingdienst’) of een definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting (2018 of 2019).
  • De drie meest recente loonstroken en/of uitkeringsspecificaties.
  • Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (BRP) met historische adresgegevens, burgerlijke staat en het aantal meeverhuizende personen. Uittreksel zonder historische adresgegevens volstaat NIET (maximaal 6 maanden oud). Dit geldt niet voor kandidaten die in de gemeente Schiedam staan ingeschreven.
  • Een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder (maximaal 3 maanden oud) (Niet voor huurders van Woonplus!).
  • Controleer via deze link of voor uw specifieke situatie nog aanvullende documenten nodig zijn
 • De inschrijfperiode is inmiddels gesloten.
 • U kunt uw documenten uitsluitend uploaden op uw persoonlijke account op www.woonnetrijnmond.nl bij ‘correspondentie’. Zorg dat de documenten compleet en leesbaar zijn. U hebt tot uiterlijk vrijdag 20 december 2019 voor 8.00 uur de tijd om uw documenten te uploaden. Documenten die u via de mail of via de post aan ons toestuurt, worden niet in behandeling genomen.
 • Bent u te laat met het uploaden van uw documenten, voldoet u niet aan de eisen of zijn uw documenten niet compleet, dan kunt u geen aanspraak meer maken op een aanbieding.
 • Controle van de documenten vindt plaats in de volgorde van de kandidatenlijst van Woonnet Rijnmond. Als uw documenten akkoord worden bevonden ontvangt u per e-mail een definitieve uitnodiging.
 • Een creditcheck door EDR Credit Services kan onderdeel uitmaken van onze woningtoewijzing.
 • Vanaf maandag 6 januari 2020 tot en met vrijdag 17 januari 2020 vinden de huisbezoeken plaats. Tijdens dit huisbezoek wordt door ons beoordeeld of u uw huidige woning op een goede manier bewoont. Woont u in een woning van Woonplus, dan wordt ook beoordeeld of u deze straks in een goede staat achterlaat. Is onze beoordeling in een van beide gevallen niet voldoende, dan achten wij u geen geschikte kandidaat voor een nieuwbouwwoning.
 • Na het huisbezoek wordt u in de gelegenheid gesteld de bouwplaats te bezoeken en een aantal voorkeuren voor uzelf vast te leggen. Deze bezoeken staan gepland in januari 2020.
 • Na het bezoek op de bouwplaats volgt de definitieve woningtoewijzing. De kandidaat met het hoogste volgnummer mag als eerste een woning kiezen. Vervolgens mag de kandidaat met het een na hoogste volgnummer kiezen, en zo verder. Uw keuze wordt vastgelegd op het “Formulier woningaanbieding 2020” en u verbindt zich daarmee definitief tot het aangaan van een huurovereenkomst met Woonplus Schiedam. De woning wordt voor u gereserveerd en kort voor de oplevering van de woning tekent u de huurovereenkomst.
 • Na het tekenen van het “Formulier woningaanbieding 2020” betaalt u de eerste verhuurnota. Dit kan alleen via de PIN! De hoogte van de eerste verhuurnota bedraagt een maandhuur en een eenmalige heffing van € 15,- kosten. U moet dit zien als een vooruitbetaling van de eerste maand huur. De huur gaat echter pas in op het moment dat de woning aan u wordt opgeleverd en de sleutels aan u worden overhandigd.
 • Het tekenen van de huurovereenkomst vindt plaats voor de oplevering. U krijgt samen met uw nieuwe directe buren een presentatie over de inhoud hiervan. Vervolgens ondertekent u individueel de huurovereenkomst. Dit staat nu gepland in januari of februari 2020.
 • Onder voorbehoud: de oplevering van de woningen van het Fabriplein staat nu gepland in februari 2020.
 • Zodra de woning gereed is wordt deze aan u opgeleverd en krijgt u de sleutels. Een medewerker van Woonplus legt het gebruik van de voorzieningen in de woning aan u uit.

Feestelijke oplevering eerste energiezuinige woningen met EPV (NOM) Fabriplein Schiedam

Op donderdag 27 februari 2020 heeft Woonplus haar eerste Energiezuinige woningen met EPV (NOM-woningen) opgeleverd aan de huurders. Nadat de wethouder van Schiedam en de directeur-bestuurder van Woonplus een toespraak hadden gegeven kregen de huurders van de eerste opgeleverde woning de sleutels feestelijk overhandigd.

Bekijk de video van dit feestelijke moment!

Zoekvenster sluiten