Duurzaam Woonplus

Lorentzlaan, Schiedam Oost

Vanaf woensdag 01 juli om 20.00 uur tot zondag 05 juli 20.00 uur is de inschrijfperiode geopend voor de laatste 12 driekamer appartementen!

Het huidige appartementencomplex aan de Lorentzlaan wordt geheel “vernieuwbouwt”*. Hier komen 80 huurappartementen in het sociale segment.

In dit project worden twee-, drie-, vier- en vijfkamer portiekwoningen gerealiseerd met vloerverwarming middels een warmtepomp, triple beglazing voor een goede isolatie van de woning en ventilatie door een WTW-unit.

Een groot aantal appartementen zullen als energiezuinige woningen met EPV worden opgeleverd en tevens worden gemonitord, ook zullen er een aantal energiezuinige woningen zonder EPV in dit project gerealiseerd worden. De oplevering van de appartementen zal gefaseerd plaatsvinden medio 2020.

* In plaats van gebouwen volledig te slopen, vernieuwen wij ze. Het gebouw wordt zodanig gerenoveerd en verbouwd dat het vergelijkbaar is met nieuwbouw.

Toewijzings- en verhuurvoorwaarden

Aan de toewijzing van de nieuwbouwwoningen stellen we de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij woonnetrijnmond.nl
 • Leeftijd- en inkomenseisen:
 • Er is geen leeftijdseis, een huishouden van 2 personen en inkomen vanaf € 31.551,- t/m € 39.055 per jaar of een huishouden van 1 persoon en inkomen vanaf € 23.226 t/m € 39.055,- per jaar
 • Huishoudgrootte: 
 • De woningen zijn bestemd voor een huishoudgrootte van maximaal 2 personen.
 • Stadsvernieuwingsurgentie is niet van toepassing.
 • Selectie: Zodra de reactietermijn op de advertentie verstreken is, vindt er een selectie plaats van de kandidaten op de kandidatenlijst van Woonnet Rijnmond. Als u bij Woonplus bekend bent vanwege slecht woon– en/of betaalgedrag, dan ben u geen geschikte kandidaat voor een van deze woningen. Ook controleren wij of de gegevens op uw woonpas kloppen.
 • Kandidaten die geselecteerd zijn, nodigen wij uit om de volgende documenten voor 13 juli te uploaden (van u en uw partner):
  • Een inkomensverklaring van de belasting (2018 of 2019) (op te vragen via de Belastingtelefoon via telefoonnummer 0800-0543 of via uw DigiD op ‘Mijn Belastingdienst’) of een definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting (2018 of 2019).
  • De drie meest recente loonstroken en/of uitkeringsspecificaties.
  • Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (BRP) met historische adresgegevens, burgerlijke staat en het aantal meeverhuizende personen. Uittreksel zonder historische adresgegevens volstaat NIET (maximaal 6 maanden oud). Dit geldt niet voor kandidaten die in de gemeente Schiedam staan ingeschreven.
  • Een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder (maximaal 3 maanden oud) (Niet voor huurders van Woonplus!).
  • Controleer via deze link of voor uw specifieke situatie nog aanvullende documenten nodig zijn
 • De inschrijfperiode opent op woensdag 01 juli om 20.00 uur en zal op zondag 05 juli 2020 om 20.00 uur sluiten.
 • U kunt uw documenten uitsluitend uploaden op uw persoonlijke account op www.woonnetrijnmond.nl bij ‘correspondentie’. Zorg dat de documenten compleet en leesbaar zijn.
 • Bent u te laat met het uploaden van uw documenten, voldoet u niet aan de eisen of zijn uw documenten niet compleet, dan kunt u geen aanspraak meer maken op een aanbieding.
 • Controle van de documenten vindt plaats in de volgorde van de kandidatenlijst van Woonnet Rijnmond. Als uw documenten akkoord worden bevonden ontvangt u per e-mail een definitieve uitnodiging.
 • Een creditcheck door EDR Credit Services kan onderdeel uitmaken van onze woningtoewijzing.
 • Vanaf maandag 13 juli zullen de medewerkers van Woonplus de gegevens van de kandidaten checken.
 • De planning van de vervolgstappen zullen gecommuniceerd worden zodra deze bekend zijn.
 • Vanaf maandag 20 juli t/m vrijdag 24 juli vinden de telefonische informatie- en intakegesprekken plaats. Tijdens dit gesprek informeren wij u over het nieuwbouwproject en controleren wij samen met u uw gegevens (huishouden, inkomen, inschrijving Woonnet Rijnmond). Ook zullen wij u informeren over de verdere vervolgstappen in de toewijzing en bespreken we met u de planning. U kunt tijdens dit gesprek uw vragen stellen.
 • Na dit telefonisch intakegesprek wordt u in de gelegenheid gesteld de woningen digitaal te bezichtingen (rondleiding door middel van een video) en een aantal voorkeuren voor uzelf vast te leggen. Deze bezichtigingen staan gepland in n.t.b.
 • In de week van 28 juli volgt telefonisch de definitieve woningtoewijzing. De kandidaat met het hoogste volgnummer mag als eerste een woning kiezen. Vervolgens mag de kandidaat met het een na hoogste volgnummer kiezen, en zo verder. Uw keuze wordt vastgelegd op het “Formulier woningaanbieding 2020” en u verbindt zich daarmee definitief tot het aangaan van een huurovereenkomst met Woonplus Schiedam. De woning wordt voor u gereserveerd en kort voor de oplevering van de woning tekent u de huurovereenkomst.
 • Het tekenen van de huurovereenkomst vindt plaats voor de oplevering. De datum hiervan staat gepland op n.t.b.
 • Onder voorbehoud: de oplevering van de woningen van de Lorentzlaan staat nu gepland in n.t.b.
 • Zodra de woning gereed is wordt deze aan u opgeleverd en krijgt u de sleutels. Een medewerker van Woonplus legt het gebruik van de voorzieningen in de woning aan u uit.

Huurprijzen

De maandelijkse bruto aanvangshuur van de woningen is 643,71 exclusief EPV.

Voor de energiezuinige woningen met EPV betaalt u naast de huur een maandelijkse EnergiePrestatieVergoeding (EPV) die tussen de           € 73,16 en € 87,– bedraagt, deze bijdrage komt bovenop de brutohuur. De hoogte van de EPV is afhankelijk van het oppervlak van de woning en de warmtevraag (meer uitleg hierover kun je vinden onder veelgestelde vragen).

Meer over de woningen

De vernieuwbouw aan de Lorentzlaan bestaat uit twee-, drie-, vier- en vijfkamer appartementen met balkon en berging in de onderbouw. Alle woningen hebben ruime slaapkamers en vloerverwarming in alle vertrekken. Bekijk hieronder de complexindeling.

 

Duurzaam Woonplus - Indeling Projecten - Lorentzlaan

Onderstaande huisnummers zijn nog beschikbaar:

Lorentzlaan 38-D              Lorentzlaan 54-C

Lorentzlaan 46-C              Lorentzlaan 54-D

Lorentzlaan 46-D              Lorentzlaan 58-C   

Lorentzlaan 50-B              Lorentzlaan 58-D

Lorentzlaan 50-C              Lorentzlaan 60-B

Lorentzlaan 50-D              Lorentzlaan 60-C    

Klik hieronder het woningtype aan om de plattegronden te bekijken:

(Let op: het kan zijn dat de plattegrond van de woning gespiegeld is t.o.v. de getoonde plattegrond).

 

 

 

Energiezuinig wonen: waar moet je op letten?

EnergiePrestatieVergoeding (EPV). Hoe werkt dat?

Monitoring &
besparingstips

Zoekvenster sluiten