Duurzaam Woonplus

Park Harga

Woonplus gaat in het 2e kwartaal van 2020, 21 sociale huur eengezinswoningen in het duurdere huursegment verhuren. De ruime vijfkamer eengezinswoningen met voor- en achtertuin zijn allemaal voorzien van:

 • verwarming door middel van bodemwarmtepomp
 • laagtemperatuur vloerverwarming
 • ventilatie door WTW-unit
 • triple glas
 • zeer energiezuinig

Door alle verduurzamingsmaatregelen zijn al deze woningen energiezuinige woningen met EPV en zullen worden gemonitord.

Voor wie zijn deze woningen geschikt?
De woningen zijn geschikt voor huurders die zich niet willen binden aan een woning in de vrije sector, waarbij de marktwerking de huurprijs bepaalt en er geen begrenzing is van een maximale huurprijs en die evenmin bereid of in staat zijn een woning te kopen in de overspannen woningmarkt van vandaag de dag. Deze huurder zoekt een redelijk betaalbare woning, waarbij hij of zij de zekerheid heeft dat de overheid de maximaal redelijke huurprijs van de woning bepaalt.

 

Toewijzings- en verhuurvoorwaarden

Aan de toewijzing van de nieuwbouwwoningen stellen we de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij woonnetrijnmond.nl
 • Inkomenseisen:een minimuminkomen vanaf € 39.055,- per jaar.
 • Huishoudgrootte: de woningen zijn bestemd voor een huishoudgrootte van minimaal 3 tot maximaal 6 personen. Het huishouden dient uit minimaal 1 kind te bestaan.
 • Schiedammers hebben voorrang. Woonplus Schiedam vindt het belangrijk, dat Schiedamse huishoudens ‘wooncarrière’ kunnen maken in hun stad. Als u langer dan 2 jaar in Schiedam woonachtig bent, krijgt u bij de toewijzing van deze woningen voorrang. Maar als u korter dan 2 jaar woonachtig bent in Schiedam of u woont buiten Schiedam, dan nodigen we u ook zeker uit om te reageren op de advertentie. Het is namelijk niet uit te sluiten dat u voor een woning in aanmerking komt.
 • Stadsvernieuwingsurgentie is niet van toepassing.
 • Selectie: Zodra de reactietermijn op de advertentie verstreken is, vindt er een selectie plaats van de kandidaten op de kandidatenlijst van Woonnet Rijnmond. Als u bij Woonplus bekend bent vanwege slecht woon– en/of betaalgedrag, dan ben u geen geschikte kandidaat voor een van deze woningen. Ook controleren wij of de gegevens op uw woonpas kloppen.
 • Kandidaten die geselecteerd zijn, nodigen wij uit om de volgende documenten aan te leveren (van u en uw partner):
  • Een inkomensverklaring van de belasting (2018 of 2019) (op te vragen via de Belastingtelefoon via telefoonnummer 0800-0543 of via uw DigiD op ‘Mijn Belastingdienst’) of een definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting (2018 of 2019).
  • De drie meest recente loonstroken en/of uitkeringsspecificaties.
  • Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (BRP) met historische adresgegevens, burgerlijke staat en het aantal meeverhuizende personen. Uittreksel zonder historische adresgegevens volstaat NIET (maximaal 6 maanden oud). Dit geldt niet voor kandidaten die in de gemeente Schiedam staan ingeschreven.
  • Een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder (maximaal 3 maanden oud) (Niet voor huurders van Woonplus!).
  • Controleer via deze link of voor uw specifieke situatie nog aanvullende documenten nodig zijn
 • De inschrijfperiode opent op dinsdag 28 april 2020 om 20.00 uur en zal op zondag 03 mei 2020 om 20.00 uur sluiten.
 • U kunt uw documenten uitsluitend uploaden op uw persoonlijke account op www.woonnetrijnmond.nl bij ‘correspondentie’. Zorg dat de documenten compleet en leesbaar zijn. U hebt tot uiterlijk maandag 11 mei 2020 voor 08.00 uur de tijd om uw documenten te uploaden. Documenten die u via de mail of via de post aan ons toestuurt, worden niet in behandeling genomen.
 • Bent u te laat met het uploaden van uw documenten, voldoet u niet aan de eisen of zijn uw documenten niet compleet, dan kunt u geen aanspraak meer maken op een aanbieding.
 • Controle van de documenten vindt plaats in de volgorde van de kandidatenlijst van Woonnet Rijnmond. Als uw documenten akkoord worden bevonden ontvangt u per e-mail een definitieve uitnodiging.
 • Een creditcheck door EDR Credit Services kan onderdeel uitmaken van onze woningtoewijzing.
 • Hierna zullen de medewerkers van Woonplus de gegevens van de kandidaten checken.
 • De planning van de vervolgstappen zullen gecommuniceerd worden zodra deze bekend zijn.
 • Vanaf n.t.b. vinden de telefonische informatie- en intakegesprekken plaats. Tijdens dit gesprek informeren wij u over het nieuwbouwproject en controleren wij samen met u uw gegevens (huishouden, inkomen, inschrijving Woonnet Rijnmond). Ook zullen wij u informeren over de verdere vervolgstappen in de toewijzing en bespreken we met u de planning. U kunt tijdens dit gesprek uw vragen stellen.
 • Na dit telefonisch intakegesprek wordt u in de gelegenheid gesteld de woningen digitaal te bezichtigen (rondleiding door middel van een video) en een aantal voorkeuren voor uzelf vast te leggen. Deze bezoeken staan gepland in n.t.b.
 • Hierna volgt telefonisch de definitieve woningtoewijzing. De kandidaat met het hoogste volgnummer mag als eerste een woning kiezen. Vervolgens mag de kandidaat met het een na hoogste volgnummer kiezen, en zo verder. Uw keuze wordt vastgelegd op het “Formulier woningaanbieding 2020” en u verbindt zich daarmee definitief tot het aangaan van een huurovereenkomst met Woonplus Schiedam. De woning wordt voor u gereserveerd en kort voor de oplevering van de woning tekent u de huurovereenkomst.
 • Het tekenen van de huurovereenkomst vindt plaats voor de oplevering. De datum hiervan staat gepland op n.t.b.
 • Onder voorbehoud: de oplevering van de woningen van Park Harga staat nu gepland in n.t.b.
 • Zodra de woning gereed is wordt deze aan u opgeleverd en krijgt u de sleutels. Een medewerker van Woonplus legt het gebruik van de voorzieningen in de woning aan u uit.

Huurprijzen

De maandelijkse bruto aanvangshuur van deze woningen bedragen 744,71 inclusief servicekosten en exclusief EPV.
Voor de energiezuinige woningen met EPV betaalt u naast de huur een maandelijkse EnergiePrestatieVergoeding (EPV) die € 180,56 bedraagt, deze bijdrage komt bovenop de brutohuur.

Meer over de woningen

De 21 zeer ruime 5-kamer nieuwbouw eengezinswoningen in het project park Harga beschikken allemaal over een achtertuin en eigen berging. Alle woningen hebben 4 ruime slaapkamers en vloerverwarming in alle vertrekken (met uitzondering van de badkamer). Hieronder kunt u de plattegronden van de woningen bekijken.

klik hieronder voor de woningplattegronden met tuin:

Plattegrond hoekwoning met tuin

Plattegrond tussenwoning met tuin

Situatie Park Harga; woningen Woonplus gelegen aan de Sven Kramerstraat in Schiedam- Parkenbuurt

Zoekvenster sluiten