Duurzaam Woonplus

Veel gestelde vragen

01

Wat is een energiezuinige woning?

Dat is een supergoed geïsoleerde woning. Door de goede isolatie van muren, vloeren, dak en ramen heeft u weinig energie nodig om de woning te verwarmen of te koelen.

De woning heeft géén gasaansluiting. In plaats van een CV-ketel verwarmt een warmtepomp de woning. Door slimme ventilatie gaat er geen warmte verloren en op het dak liggen zonnepanelen, die bij daglicht elektriciteit opwekken. De apparaten in uw woning gebruiken die opgewekte elektriciteit.

Sommige energiezuinige woningen zijn Nul op de Meter (NOM), andere NOM-ready.

02

Wat is het verschil tussen een Nul op de meter (NOM) en NOM-ready woning?

Wij hebben ze allebei. Het verschil is dat de NOM-woning genoeg zonnepanelen op het dak heeft om de elektriciteit op te wekken die u nodig heeft.

Daarom betaalt u bij een NOM-woning een zogenaamde EnergiePrestatieVergoeding (EPV) aan ons. Bij NOM-ready woningen is dat niet zo.

03

Waarom heet zo'n woning een NOM-woning/ Energiezuinige woning met EPV?

De NOM-woning is berekend op een gemiddeld huishouden. Een gezin van twee ouders en één kind zou genoeg hebben aan de energie die de zonnepanelen opwekken. In dat geval kan aan het eind van het jaar uw meter “op nul” staan. Toch is dat nooit zeker.

Misschien gebruikt u wel meer elektriciteit dan gemiddeld. Ook kan uw verbruik hoger zijn in een koude winter. Heeft u een groter gezin, dan verbruikt u waarschijnlijk meer energie. Daarom zeggen wij liever energiezuinige woningen met EPV dan Nul op de Meter-woningen.

04

Waarom heet zo'n woning een NOM-ready woning/ Energiezuinige woning?

Een NOM-ready-woning is bijna Nul op de Meter (NOM), maar niet helemaal. De woning heeft namelijk niet genoeg zonnepanelen om voldoende energie op te wekken voor een gemiddeld gezin. In de toekomst kan deze woning als de techniek het toelaat wel een NOM-woning worden.

05

Waar moet een energiezuinige woning met EPV aan voldoen?

Om voor de energiebundel een EPV te mogen vragen heeft de overheid regels opgesteld waar de woning en installaties aan moeten voldoen.

De 1ste voorwaarde voor het vragen van een EPV  is dat de woning veel energie duurzaam opwekt. Via zonnepanelen. De minimumeisen hiervoor zijn:

  • Genoeg energie om de woning te verwarmen (in elk geval evenveel als de vastgestelde warmtevraag van de woning).
  • Alle energie die nodig is voor de vaste installaties in het gebouw. Bijvoorbeeld de ventilatie.
  • 26 kWh per m2 aan elektriciteit voor het gebruik van elektrische apparaten.
  • 15 kWh per m2 aan warm water voor gebruik in de keuken en badkamer.

Deze energie is genoeg voor een gemiddeld gezin (2 volwassen en een kind) in een jaar met gemiddelde temperaturen

De 2de voorwaarde is de zeer goede isolatie van de woning.  Hoe beter de isolatie, hoe lager de warmtevraag van de woning. Is de warmtevraag minder dan 50 kWh per m2 per jaar? Dan mag er een EPV gevraagd worden.

06

Wat is een EnergiePrestatieVergoeding (EPV)?

De EnergiePrestatieVergoeding (EPV) is een vergoeding die u aan ons betaalt voor een zeer energiezuinige woning die voldoende elektriciteit opwekt voor een gemiddeld huishouden. De EPV is dus wat precies het zegt: een vergoeding voor die energieprestatie. In ruil voor de EPV krijgt u een energiebundel.

07

Hoe wordt de EPV berekend?

Hoe minder de warmtevraag, hoe hoger de EPV

EPV per 1 juli 2019 voor huurwoning die zelf energie opwekt

Netto warmtevraag in kilowattuur per vierkante meter per jaar Maximale EPV per vierkante meter per maand
0 tot en met 30 € 1,45
31 tot en met 40 € 1,24
41 tot en met 50 € 1,04
08

Wordt de EPV samen met de jaarlijkse huurverhoging verhoogd?

De jaarlijkse verhogingen vinden tegelijk plaats, maar volgens verschillende regels.

De EPV wordt jaarlijks verhoogd op basis van een inflatiecorrectie. De hoogte van de jaarlijkse huurverhoging wordt bepaald door de overheid.

09

Hoe wordt de EPV geregeld?

Via een schriftelijke overeenkomst. Dit is een bijlage van het huurcontract.

10

Wat is een energiebundel?

Dat is net zoiets als een belbundel. De energiebundel is de elektriciteit die de zonnepanelen jaarlijks opwekken. Elke huurder krijgt een bundel uitgedrukt in kilowattuur (kWh). De energiebundel gaat uit van wat een gemiddeld huishouden nodig heeft.

Wat u werkelijk gebruikt, kan anders zijn. Gebruikt u meer elektriciteit dan uw bundel, dan betaalt u een extra bedrag aan de energieleverancier. Gebruikt u minder dan uw bundel, dan krijgt u geld terug van de energieleverancier.

11

Heb ik nog een energieleverancier nodig?

Ja. Elke energiezuinige woning heeft gewoon een aansluiting op het elektriciteitsnet. U mag uw leverancier zelf kiezen.

Een aansluiting is nodig omdat u niet elk moment evenveel energie verbruikt als de zonnepanelen opwekken. In de zomer wekken de panelen méér energie op dan u verbruikt. Dit overschot levert u aan uw energieleverancier. In de winter verbruikt u meer energie dan de panelen opwekken. Dan verbruikt u juist energie van uw energieleverancier.

12

Mag ik zelf mijn energieleverancier kiezen?

Ja. U kunt zelf uw energieleverancier kiezen. Als u wilt overstappen naar een andere leverancier, kan dat ook. Het gaat om de levering van stroom en niet om gas, want in de nieuwe woning is geen gasaansluiting aanwezig.

 

13

Wat betaal ik aan wie?

Naast de huur betaalt u aan ons een EnergiePrestatie-Vergoeding (EPV). Daar krijgt u een energiebundel voor. Daarnaast betaalt u elke maand een voorschot aan uw
energieleverancier. Jaarlijks krijgt u daar een afrekening van. Als u meer of minder dan uw energiebundel gebruikt, verrekent uw energieleverancier dat met u. Naast het verbruik betaalt u uw energieleverancier een vast bedrag, het zogenaamde vastrecht.

14

Waarom moet ik nog steeds betalen aan de energieleverancier als ik in een energiezuinige woning met EPV (NOM) ga wonen?

Aan de energieleverancier betaalt u maandelijks een bedrag voor de aansluiting: vastrecht.

De aansluiting bij een energieleverancier heeft u nodig om stroom af te kunnen nemen als de woning te weinig opwekt of om terug te leveren als er te veel stroom is opgewekt.

15

Krijg ik een energierekening?

Net als nu, krijgt u altijd een energierekening en jaarlijks een eindafrekening.

Naast de energierekening gaat u een Energieprestatievergoeding (EPV) per maand betalen aan Woonplus en krijgt u een energiebundel. Dit is een hoeveelheid energie die iedere bewoner krijgt om de woning te verwarmen, te kunnen douchen, koken, etc.

Als u meer energie verbruikt dan uw energiebundel moet u bijbetalen. In dat geval krijgt u dus een rekening van uw energieleverancier.

16

Wat wordt mijn energierekening? Is die vergelijkbaar met wat ik eerst betaalde?

Dat weten we nog niet precies. Energiezuinige woningen met een EnergiePrestatieVergoeding (EPV) zijn vrij nieuw. De bedragen van de EPV heeft de overheid vastgesteld. Wij volgen die regels. Wat uw kosten voor energie zijn, hangt natuurlijk ook af van uw verbruik en woongedrag.

17

Het energieverbruik wordt gemeten. Hoe werkt dit?

Slimme meters houden bij hoeveel elektriciteit de zonnepanelen opwekken. En hoeveel de warmtepomp, warmwaterboiler en het ventilatiesysteem verbruiken.
Hierdoor is ook inzichtelijk wat het huishoudelijk verbruik is. Digitaal kunt u elk moment uw verbruiksgegevens inzien. Zo kunt u alles precies volgen.

Bovendien krijgt u elk jaar een overzicht van de opgewekte energie en de elektriciteit die u verbruikt. In de huurovereenkomst geeft u ons toestemming die gegevens in te zien. Op afstand bekijken wij of de installaties goed werken en wat uw huishoudelijke verbruik is. Onze energiecoaches kunnen u, als u dat wilt, adviseren over uw energieverbruik.

18

Wat gebeurt er als de energieprijzen dalen?

De EPV is een vaste prijs. Zowel bij daling als bij stijging van de energieprijzen heeft dit geen invloed op de EPV.

De EPV wordt jaarlijks geïndexeerd.

19

Wat kan ik zelf doen om energie te besparen?

Als u een beetje oplet, kunt u eenvoudig energie besparen. Bijvoorbeeld door de thermostaat in de woonkamer lager te zetten en kort te douchen. LED-lampen, een LED-televisie en zuinige keukenapparatuur helpen ook. Een koelkast met een label A+++ bijvoorbeeld. Als u een oude koelkast of vriezer vervangt, verdient u dat snel terug.

Ook hierover kunnen onze energiecoaches u adviseren.

20

Wat zijn de voordelen van een energiezuinige woning?

De woning biedt comfort. Door de goede isolatie heeft u nauwelijks last van tocht, vocht en geluid van buiten. In de winter blijft de woning langer warm, in de zomer langer koel. Dat maakt de woning heerlijk om in te wonen. U gebruikt geen gas, alleen duurzame energie. Zo draagt u ook nog bij aan een betere wereld.

21

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen leveren stroom op basis van licht. Ook als het overdag bewolkt is wordt er energie geproduceerd.

Een zonnepaneel levert stroom via een kabel aan de omvormer, die ervoor zorgt dat de stroom vanuit de zonnepanelen in bruikbare stroom wordt omgezet.

22

Heb ik toch elektriciteit als er geen zon is?

Ja, want u heeft geen zon nodig, maar licht. En licht is er de hele dag.

Zelfs in de winter zijn er genoeg lichturen op een dag om elektriciteit te leveren. Als de zon onder is, is er stroom van de energieleverancier beschikbaar.

23

Leveren de zonnepanelen het hele jaar door evenveel energie?

Nee. Omdat de zon in de zomer vaker schijnt en het langer licht is dan in de winter, wekt de woning in de zomer meer energie op.

In de zomer wekken de zonnepanelen dus veel meer energie op dan u normaal nodig heeft. Het overschot levert u dan terug aan het net (uw energieleverancier). In de winter leveren de zonnepanelen minder energie op en heeft u meer stroom nodig van de energieleverancier.

Bij de jaarlijkse eindafrekening worden de plussen en minnen met elkaar verrekend. Deze aftreksom heet salderen.

24

Wat is salderen?

Salderen betekent dat de stroom die u terug  levert aan uw energieleverancier, wordt verrekend met de verbruikte stroom. Heeft u meer energie opgewekt dan u nodig had? Dan levert u  dit terug aan uw energieleverancier. Daarvoor ontvangt u een vergoeding, die per energieleverancier kan verschillen.

Is de hoeveelheid energie die u verbruikt juist hoger dan de energie die u opwekt? Dan betaalt u het normale leveringstarief voor de extra energie die u nodig heeft.

25

Wat zijn de regels voor salderen?

De energieleverancier trekt de energie die u terug levert af van de energie die geleverd is door de energieleverancier. Dit is salderen.

Er wordt geruild tussen de door u geleverde stroom en de stroom die u via het energiebedrijf afneemt. U betaalt alleen belasting en leveringskosten over het gesaldeerde verbruik. Dit is de energie die niet door uw woning is opgewekt, maar de energie die u van de leverancier heeft afgenomen. Als u meer aan het energiebedrijf levert dan afneemt, krijg u daarvoor een vergoeding van het energiebedrijf. Als u meer energie verbruikt dan de woning (NOM) oplevert (energiebundel) moet u bijbetalen.

In 2020 zal de wetgeving over salderen gaan veranderen. Op dit moment is nog niet bekend hoe de nieuwe wet er uit gaat zien.

 Rekenvoorbeelden salderen

Voorbeeld 1

Met de zonnepanelen wekt u 5.000 kWh per jaar op.

U verbruikt 5.250 kWh

Het gesaldeerde verbruik is dan 250 kWh.

De energieleverancier brengt nog 250 kWh u in rekening.

 

Voorbeeld 2

Met de zonnepanelen wekt u 5.000 kWh per jaar op.

U verbruikt 4.700 kWh

U krijgt een vergoeding voor de terug geleverde 300 kWh van de energieleverancier

26

Moet ik energiebelasting gaan betalen voor de zonnepanelen op mijn woning?

Nee, huurders die zonnepanelen op hun woning hebben, hoeven op basis van de huidige wet- en regelgeving geen energiebelasting te betalen op zonnepanelen.

27

Waarom moet ik servicekosten betalen voor zonnepanelen?

U woont in een energiezuinige woning zonder EPV. Uw woning heeft zonnepanelen. Daarin hebben wij geïnvesteerd.

Wij mogen de investering via de servicekosten terugvragen. Wij volgen hierbij de leidraad van de huurcommissie. Het bedrag wat nu is vastgesteld is een bedrag voor 10 jaar, na 10 jaar wordt het bedrag naar beneden bijgesteld. Op dit moment is de richtlijn 60% van de investering voor na 10 jaar.

28

Wat is de opbrengst van de zonnepanelen?

Wat de zonnepanelen uiteindelijk opbrengen is afhankelijk van een heleboel zaken. Bijvoorbeeld hoeveel zonnepanelen op uw dak zijn aangebracht, de plaatsing van de panelen op uw dak, het seizoen of hoeveel schaduw erop het zonnepaneel valt. Daarnaast speelt ook het vermogen van het paneel een rol.

Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek. Dit staat voor de hoeveelheid energie die een zonnepaneel oplevert. De hoeveelheid Wattpiek wordt gebruikt om zonnepanelen te vergelijken.

De zonnepanelen opbrengst is de hoeveelheid kilowattuur aan elektriciteit (KWh) die een zonnepaneel opwekt. Deze wordt berekend door het aantal panelen te vermenigvuldigen met het aantal Wattpiek van het betreffende paneel. Afhankelijk van de ligging (noord, oost, zuid, west) wordt deze nog gecorrigeerd.

29

Kan ik koken op gas in een energiezuinige woning?

Nee, dat kan niet. In een energiezuinige woning kookt u op een elektrisch fornuis. Dat moet u zelf kopen. U kunt kiezen voor traditioneel elektrisch, keramisch of inductie. Dat laatste kookt net zo snel als gas, maar het fornuis is duurder. Vaak heeft u voor elektrisch koken ook nieuwe pannen nodig. Gasloos koken is wel een stuk veiliger en schoner: u haalt
er een doekje over en de kookplaat is weer als nieuw.

30

Hoe verwarm ik zo'n energiezuinige woning?

Anders dan u gewend bent. Vooral langzamer! Het is namelijk een lage-temperatuurverwarming. Dat betekent dat het langer duurt voor uw woning warm is. Door de goede isolatie koelt de woning ook langzamer af. Het beste kunt u de woning op een constante temperatuur houden, ook in de winter. Bijna overal in huis heeft u vloerverwarming. Dat houdt elke kamer goed op temperatuur, maar geeft geen directe stralingswarmte.

31

Kunnen de ramen in een energiezuinige woning gewoon open om te ventileren?

Ja, dat kan. Toch hoeft dat niet, want een energiezuinige woning heeft een slim ventilatiesysteem: balansventilatie met warmteterugwinning. Dat zorgt ervoor dat de lucht altijd schoon is, zonder dat er warmte verloren gaat. Als u een raam in de winter openzet, verliest u natuurlijk wel warmte. Omdat opwarmen van het huis meer tijd kost, kunt u beter niet te vaak en te lang een raam open zetten.

32

Kun je gewoon klussen aan een energiezuinige woning?

Dat ligt eraan. U kunt wel verven of behangen. U mag geen gaten boren door de vloer, de buitenmuren of het dak heen. Dus een kattenluik, schotelantenne of airco-installatie
zijn niet mogelijk. Ook mag u niet zelf klussen aan de verwarmingsinstallatie, de zonnepanelen of aan het ventilatiesysteem. Anders vervalt de garantie van de bouwer en kunnen de energiekosten sterk stijgen. Wilt u iets aanpassen, overleg dan altijd met ons. Dan zoeken we naar een oplossing.

33

Welke zaken beïnvloeden een gunstig energieverbruik in een energiezuinige woning met EPV?

Er zijn twee zaken die de vastgestelde energiebundel alsnog beïnvloeden: veranderingen in bewonersgedrag en afwijkingen in de weersomstandigheden.

De energiebundel waar rekening mee wordt gehouden gaat uit van gemiddelde weersomstandigheden en gemiddeld gebruik. Een extreem koude winter kan uiteraard toch energiekosten opleveren, zoals een extreem zonnige zomer extra teruggave op kan leveren. Ook bijvoorbeeld een oude koelkast of vriezer en de aanschaf van een aquarium leiden tot een bijbetaling, door het hele gezin korter douchen kan weer leiden tot een teruggave.

34

Hoeveel energie kan ik gebruiken in energiezuinige woning met EPV?

De woning wekt voldoende energie op voor verwarmen, ventileren, warm water en voor gebruik van huishoudelijke apparatuur.

Huishoudelijk verbruik zijn onder andere de wasmachine, elektrisch koken, TV, computers, opladers voor de telefoon etc. Het totaalverbruik voor huishoudelijke apparaten verschilt per woning en is mede afhankelijk van de grootte van de woning. In de huurovereenkomst staat vermeld hoeveel energie in uw woning beschikbaar is voor huishoudelijk verbruik.

35

Waarom heb ik een monitoringssysteem nodig?

Het monitoringssysteem meet de energiestromen in uw woning. Dit systeem hebben we nodig om de prestaties van uw woning te kunnen garanderen.

Als het energieverbruik bijvoorbeeld veel hoger of lager is dan verwacht, dan kunnen we de oorzaak achterhalen.

36

Ik woon in een energiezuinige woning zonder EPV (NOM-ready). Ook mijn woning wordt gemonitord? Waarom?

Uw woning is heel goed geïsoleerd en heeft alle installaties in de woning, die ook een NOM- woning heeft. Van de bouwer en de installateur hebben de garantie gekregen dat de woning geïsoleerd is volgens vastgestelde normen en dat ook de installaties goed werken volgens vastgestelde eisen.

Via monitoring kunnen we dit controleren. In de huurovereenkomst geeft u ons toestemming die gegevens in te zien. Op afstand bekijken wij of de installaties goed werken. Wij kunnen ook zien wat uw huishoudelijke verbruik is.

Onze energiecoaches kunnen u, als u dat wilt, adviseren over uw energieverbruik.

37

Is de verwarming in een energiezuinige woning anders?

Ja. U bent gewend aan verwarming met een ketel, radiatoren en een klokthermostaat in de woonkamer.

Als u het koud heeft, gaat u bij de verwarming zitten of stelt u de thermostaat iets hoger in. U bent waarschijnlijk ook gewend om de thermostaat ’s-avonds en bij langere afwezigheid op bijvoorbeeld 17 graden in te stellen. Dat bespaart energie. Als het te warm is in huis, gaan de ramen open.

In een energiezuinige woning is dat allemaal anders. In de nieuwe woning is er vloerverwarming. Deze manier van verwarmen duurt langer dan met radiatoren. Even opstoken is er niet meer bij. Houdt u daarom de temperatuur in de woning zo constant mogelijk, ook ’s-nachts.

38

Wat is een WarmteTerugWin (WTW)-installatie?

De WTW is een gesloten ventilatiesysteem. Frisse buitenlucht wordt naar binnen geblazen en gebruikte lucht wordt uit de woning gezogen. De warmte afkomstig van de gebruikte, uit de woning gezogen lucht, wordt via een warmtewisselaar overgebracht op de frisse naar binnen geblazen buitenlucht. De warmte in de woning wordt dus hergebruikt en niet geheel naar buiten geblazen.

Dit zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing en een prettig woonklimaat zonder koude tocht en voelbare luchtstromen. De in- en uitgeblazen lucht wordt schoongemaakt met speciale luchtfilters in de WTW-installatie.

39

Hoe werkt vloerverwarming?

Vloerverwarming is een verwarmingssysteem dat in de vloer is ingebouwd. Een netwerk van buizen die niet langs de muur lopen, maar in de vloer.

Bij een radiator komt van de plek waar deze hangt veel warmte. Als u er ver vanaf zit, voelt u soms geen warmte. Bij vloerverwarming wordt de gehele vloer verwarmd, zodat de hele kamer aangenaam warm is. Doordat er geen radiatoren meer zijn, ontstaat er meer ruimte.

Let op! U mag niet in de vloer boren of spijkeren, omdat de vloerverwarming dan beschadigt.

40

Even snel de kachel aan? Dat kan niet!

Snel de verwarming nog even aanzetten om de woonkamer een paar graden warmer te krijgen? Dat gaat met vloerverwarming niet lukken.

Wanneer u er een graad of drie bij wilt krijgen in de kamer, dan gaat dit misschien minder snel dan u gewend bent. Zodra u de verwarming hoger zet, duurt het een aantal uur voor u gaat merken dat de verwarming aanstaat. Hier moet u dus rekening mee houden.

Voor een zuinig energieverbruik is het belangrijk om de temperatuur zo constant mogelijk te houden.

41

Is vloerverwarming voldoende als hoofdverwarming?

Ja. In deze goed geïsoleerde woningen is vloerverwarming als hoofdverwarming voldoende.

42

Moet ik ruimte op de vloer vrijhouden voor meer warmte van de vloerverwarming?

Om de vloerverwarming zo goed mogelijk zijn werk te laten doen, adviseren we om circa 40% van het vloeroppervlak vrij te houden. Vergelijk dit met overhangende gordijnen over de radiator: dan kan deze ook zijn werk minder goed doen.

43

Geeft een warmtepomp geluidsoverlast?

De warmtepompen geven geen geluidsoverlast en voldoen aan de wettelijke normen, voor het geluid dat apparaten mogen maken.

U kunt het geluid van een warmtepomp vergelijken met een koelkast die aan- of afslaat.

44

Wat is het verschil tussen het nieuwe warmwatersysteem met mijn huidige warmwatersysteem?

Een energiezuinige woning heeft een warmtepomp, die is te vergelijken met een CV-ketel en zorgt naast een aangename temperatuur in de woning ook voor warm water.

In plaats van gas, haalt de warmtepomp warmte binnen via de buitenlucht en werkt op elektra, met die energie wordt het water verwarmd. De woning heeft een boiler, in de boiler wordt het warm water om te douchen opgeslagen. Als er warm water uit de boiler is gebruikt, vult de warmtepomp dit weer aan.

45

Hoe werkt het ventilatiesysteem?

Een energiezuinige woning (NOM/NOM-Ready) is luchtdicht gebouwd. Hierdoor is continu ventilatie noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. In de woning is een installatie aanwezig die daarvoor zorgt.

46

Mag ik ramen en deuren open zetten?

Omdat in de woning een ventilatiesysteem aanwezig is, is het niet nodig om ramen open te zetten.
Lekker de ramen open zetten als het buiten tropisch heet is, heeft een omgekeerd effect op de temperatuur in huis. Het binnenlaten van warme buitenlucht versterkt namelijk de opwarming van de woning. Hierdoor wordt het dus nog warmer in huis.

Als u in het stookseizoen (september t/m april) ramen of deuren openzet, wordt koude lucht naar binnen gehaald. Dit kan tot gevolg hebben dat u te maken krijgt met hogere energiekosten.

Luchten door een raam op de slaapkamer open te zetten, kan prima, maar doe dit niet te lang en vooral niet in het stookseizoen.

47

Een kattenluikje, kan dat nog?

Nee. In een energiezuinig huis zijn alle vloeren, muren (inclusief ramen en kozijnen) en het dak heel goed geïsoleerd.

Het is belangrijk dat daar geen veranderingen in worden gebracht, door bijvoorbeeld een kattenluik in de deur te maken of gaten te boren in de gevel. Als u dat doet, vervalt de garantie van de bouwer. En dan zijn we genoodzaakt de schade op u te verhalen.

48

Wat is huishoudelijk verbruik?

Dit is elektriciteit die we allemaal dagelijks gebruiken voor bijvoorbeeld de koelkast, de wasmachine, televisie kijken, de computer, verlichting, de waterkoker, etc.

49

Waarom is mijn huishoudelijk verbruik belangrijk?

Bij een energiezuinige woning met EPV vormt juist het gebruik van huishoudelijke apparatuur het grootste deel van het totale energieverbruik. Daarom is uw gebruik van huishoudelijke apparatuur en de manier hoe u hier mee omgaat erg belangrijk. Het gaat dan zowel om het dagelijks verbruik als om de aanschaf van energiezuinige huishoudelijke apparaten.

Hou er rekening meer dat oude huishoudelijke apparaten veel meer stroom gebruiken.

50

Waar moet ik op letten bij het dagelijks verbruik?

Het is belangrijk om te weten welke apparaten de grote energiegebruikers zijn. Een oude koelkast, tropisch aquarium of een vijverpomp zijn voorbeelden van apparaten die veel elektriciteit gebruiken.

51

Waar moet ik op letten bij de aanschaf van nieuwe apparatuur?

Goedkoop in aanschaf is vaak duur in gebruik. Klinkt een koelkast met een B-label aantrekkelijk?

Pas op, want hij gebruikt veel meer stroom als een koelkast met een A-label! Laat u daarom goed adviseren bij de aanschaf van nieuwe huishoudelijke apparatuur.

52

Blijf een energiezuinige woning met EPV ook in de toekomst aantrekkelijk?

In Nederland wordt het stroomoverschot aan de energieleverancier terug geleverd voor dezelfde prijs als je betaalt bij energieverbruik. Dat proces heet ‘salderen’ en betekent dat u het overschot aan stroom als het ware gratis mag ‘terugleveren’ aan de energieleverancier, en weer ophalen als het nodig is. Onze minister van Economische Zaken heeft echter aangekondigd dat hij deze regeling wil gaan aanpassen in 2020. Er zal een ‘goede overgangsregeling’ komen. Hoe die er uit gaat zien, is nog niet bekend.

Zoekvenster sluiten